سابلیمینال

چرا باید هر روز “فقط” کمی بهتر باشیم ؟

چرا باید هر روز “فقط” کمی بهتر باشیم ؟ هیچ بیرونی وجودندارد،بیرون فقط توهّم ذهن است،درست مانندزمان! بیرون وجود داردچون ذهن اینگونه میپندارد،زمان حرکت میکند،چون ذهن حرکت میکند! تغییراتِ دردنیای به ظاهربیرونی،نشات گرفته ازتغییرات دنیای درون است.بنابراین آنچه دربیرونِ موهومی رخ میدهد،تجلّی همان درونِ حقیقیست،درواقع،تجلیِ ارتعاشی که ازدرون ساطع گردیده است.     ازآنجایی که شماارتعاش …

چرا باید هر روز “فقط” کمی بهتر باشیم ؟ ادامه مطلب »

قانون جذب،بزرگترین دروغ

درحقیقت قانون جاذبه برای تغییرسطح ارتعاشیتان،بهترین عامل برای دلسردیِ شماست دلیل اینکه افرادپس ازگذشتِ مدت زمانی کوتاه که باقانون جذب آشنامیشوند،آن راکذب ودروغی بزرگ میپندارند،این است که “”تغییرسطوح ارتعاشی،تدریجی صورت میپذیرد””درواقع این عزیزانِ جان اصلِ استمرار را ورازی که درخودنهفته دارد را نادیده گرفته ودرست درنزدیکیِ یافتنِ الماسِ درون دست ازتلاش میکشند.  چراکه اغلب عادت …

قانون جذب،بزرگترین دروغ ادامه مطلب »

معنای برکت در اسلام و هماهنگیِ آن با قانون جذب از نظرِ علمی و ارتعاشی

“”””آنهانگرانندکه اگربیش ازحدکیک بخورند،به دیگران نخواهدرسید،درحالی که آن کیک،به نسبت درخواستهای ارتعاشیِ همه شماافزایش میابد.””””” -شماهرگزنمیگوئیدازاینکه درسلامت کامل جسمانی زندگی میکنم،احساس گناه دارم،بنابراین تصمیم دارم برای چتدسال آینده،بیمارباشم،تاکسی که بیماراست بتواند ازسهم من استفاده کند!زیرادرک میکنید،سالم بودن شما،دیگران را ازسلامتی محروم نمیکند. این قانونیست که درهمه جوانب صدق میکند.قانون برکت به طورمثال،اگربخواهیم این فراوانی رادرمسائل …

معنای برکت در اسلام و هماهنگیِ آن با قانون جذب از نظرِ علمی و ارتعاشی ادامه مطلب »

اتم بیشتر انرژی آزاد میکند یا لبخند؟

  “چقدردرطول روزازتکنیک بین المللیِ لبخندبهره میگیرید؟”           درمکتب اسلام توصیه شده که اگرچیزی برای صدق ه نبود،لبخندصدقه بدهید. امابه راستی لبخند چقدرمیتواند،ارزشمندباشد؟!من به شمامیگویم اگرچیزِ دیگری هم برای صدقه بودیابه همراه لبخندآن راببخشیدیابازهم لبخندببخشید،چرا؟چون حتی ارزش مادیِ بیشتری هم دارد،خوب جای تعجب ندارد،بگذاریدتااین مسئله راازنظرعلمی باهم بررسی کنیم؛پژوهش هانشان داده که یک لبخندمیتواندبه اندازه …

اتم بیشتر انرژی آزاد میکند یا لبخند؟ ادامه مطلب »

خودخواهی بهترین صفت است

گاهی اوقات،افراد ما رابه آموزش خودخواهی متهم میکنند.وماموافق هستیم!درواقع ماخودخواهی راآموزش میدهیم! زیرا، اگربه قدرکافی خودخواه نباشیدکه،ازروی عمدبامنشاءتان درهماهنگی بمانید،هرگزچیزی نداریدکه به دیگری ببخشید. برخی نگرانند،اگرمن خودخواهانه به آنچه میخواهم برسم،آیاناعادلانه آن را ازفردی دیگرنمیگیرم؟! امااین نگرانی،که فکرمیکنیم درفراوانی،محدودیتی وجود دارد،فرض غلط است.بعضی افرادمیترسند،فردی که خودخواه است،عمداً به دیگران آسیب واردکنداما کسی که به انرژیِ …

خودخواهی بهترین صفت است ادامه مطلب »

سوالی دارید؟  با ما در ارتباط باشید.
آغاز گفتگو
برای ارتباط با ما بر روی  تصویر اپراتور کلیک کنید
در کمترین زمان ممکن به شما پاسخ خواهیم داد
اسکرول به بالا