قانون جذب،بزرگترین دروغ

درحقیقت قانون جاذبه برای تغییرسطح ارتعاشیتان،بهترین عامل برای دلسردیِ شماست دلیل اینکه افرادپس ازگذشتِ مدت زمانی کوتاه که باقانون جذب آشنامیشوند،آن راکذب ودروغی بزرگ میپندارند،این است که “”تغییرسطوح ارتعاشی،تدریجی صورت میپذیرد””درواقع این عزیزانِ جان اصلِ استمرار را ورازی که درخودنهفته دارد را نادیده گرفته ودرست درنزدیکیِ یافتنِ الماسِ درون دست ازتلاش میکشند.

 چراکه اغلب عادت داریم آنچه راکه میبینیم باورکنیم که درواقع نامِ واقعیت برآن نهاده ایم درصورتی که حقیقتاًواقعیاتِ جهانِ مادی نیستندکه حقیقت رامیسازند،بلکه این حقایقندکه حقیقی اند ومومن همان است که باورمندِ به نادیده هاست چراکه ایمان دیدنی نیست،احساس کردنیست.

رویدادهایی درعالم متافیزیک رخ میدهندکه به معنیِ درحالِ تغییرِ سطح ارتعاشیمان به سوی صعودیاسقوطند،امابرای دستیابی به نتیجه بایدببینیم آنچه راکه دیده نمیشود،این اولین مرحله دریافت است ودومین مرحله آنکه احساسِ لذت داشتنش راحس کنیم.

این فرآیندیست که ازطریقِ ذهن عمل میکندوذهن وتغییراتش درحالِ حاضرقابل مشاهده نیست،مگرباچشم سوم!

اهمیت پشتکار

“پشتکارباتکانش بزرگ رابطه مستقیم دارد”
قطعاًتکانش بزرگ رخ میدهد،اماتنهاراه مشاهده ولمس تکانش بزرگ داشتنِ استقامت وثابت قدم ماندنِ درمسیراست.هیچ میونبری برای رهبری وجودنداردجز پیروی به یاد داشته باشیدآنکه تحتِ فرمانِ شخصیست،به طورحتم تحت حمایتش نیزهست.

“وکافران گفتند:این دروغیست که اوبه خدا افترابسته،وگروهی دیگراورابراین کاریاری دادند.”
آیه۴،سوره فرقان،قرآن کریم.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟  با ما در ارتباط باشید.
آغاز گفتگو
برای ارتباط با ما بر روی  تصویر اپراتور کلیک کنید
در کمترین زمان ممکن به شما پاسخ خواهیم داد
اسکرول به بالا