اتم بیشتر انرژی آزاد میکند یا لبخند؟

  “چقدردرطول روزازتکنیک بین المللیِ لبخندبهره میگیرید؟”

          درمکتب اسلام توصیه شده که اگرچیزی برای صدق ه نبود،لبخندصدقه بدهید.

امابه راستی لبخند چقدرمیتواند،ارزشمندباشد؟!
من به شمامیگویم اگرچیزِ دیگری هم برای صدقه بودیابه همراه لبخندآن راببخشیدیابازهم لبخندببخشید،چرا؟
چون حتی ارزش مادیِ بیشتری هم دارد،خوب جای تعجب ندارد،بگذاریدتااین مسئله راازنظرعلمی باهم بررسی کنیم؛پژوهش هانشان داده که یک لبخندمیتواندبه اندازه یک جایزه۱۶۰۰۰هزارپوندی مغزماراتحریک کند،این رقم برابربیست وپنج هزاردلاربه ازای هرلبخندمیباشد.خوب حالااگربه این قضیه به این شکل نگاه کنیم که،بیست وپنج هزاردلارضرب درچهارصدبار،(که تعدادتبسم هرکودک درطول روزاست)بنابراین درآمدکودکان درهر روزبرابربادرآمدمارک زاکربرگ(بنیان گذارفیسبوک)است.
به همین علت است که کودکان مغناطیس هستند،چراکه هنوزدرمراحلِ تکامل این مغناطیس
را ازطریق ورودی های اشتباه محیط ازدست نداده اند،یا لااقل مغناطیس دریافتیِ انرژی واطلاعاتشان تضعیف نیافته،به گونه ای ازخیلی جهات کاملترند،به این خاطرکه درلحظه حال سخاوتمندحضوردارند.
وازآنجایی که همه چیزانرژیست وهمه ازانرژی هستیم،پس میتوان گفت انرژی روی انرژی تاثیرگذاراست وبنابه همین اصل ساده انرژی فردی که لبخندمیزندبه فردِ دریافت کننده لبخند واردمیشودوآن رادریافت میداردواین دریافت به صورتِ انرژی دوباره به فردی که لبخندراصدقه داده یابهتربگوئیم هدیه داده،برمیگردد واین چرخشِ مداوم انرژی درآمد هر دو دریافت کننده را افزایش میدهد(ازآنجایی که درآمد،خودنوعی انرژی باتراکمی متفاوت است)واین گردش انرژی ماده رادردنیای مادی خلق میکند.

اینگونه است که صدقه سبب ازدیادمال میگردد،چه ازنوع مادی آن وچه ازنوع معنویش،طبق یک فرآیندِ علمیِ پیچیده درجهان متافیزیک وازطریق گردش وتبادل انرژی.پس حالاکه دلیل علمی آن برایتان روشن گردید، به خاطرافزایش درآمدتان هم که شده ازاین تکنیک بین المللیِ به ظاهر ساده امافوق العاده قدرتمنداستفاده کنید.

 درچرخه گسترشِ این انرژی حضوریابید،تادریابیدکه به راستی از اتم نیزبیشترانرژی آزادمیکند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟  با ما در ارتباط باشید.
آغاز گفتگو
برای ارتباط با ما بر روی  تصویر اپراتور کلیک کنید
در کمترین زمان ممکن به شما پاسخ خواهیم داد
اسکرول به بالا